Hero Baby 2 Standaard › Real Dutch Food

Zoeken

Je e-mail wordt gebruikt voor het opslaan van je bestelling en verlaten winkelwagen mail / Your e-mail is used for saving your order and an abandoned shopping cart mail.
Hero Baby Standaard opvolgmelk 2

Hero Baby 2 Standaard

Beschikbaarheid: Op voorraad

Sku: 159

985gr
800 gr
Hoeveelheid

18,49 (20,15 incl. VAT)

Categorieën : Babymelk

Productinformatie

Beschrijving

Op­volg­melk. He­ro Ba­by Stan­daard 2. -Spe­ci­aal ont­wik­keld voor kind­jes van­af 6 maan­den -op­volg­melk -Nieu­we naam, het­zelf­de re­cept Niets ver­an­dert, al­leen de naam Een nieu­we naam voor jouw ver­trouw­de pro­duct. De sa­men­stel­ling en kwa­li­teit blij­ven ge­woon het­zelf­de. Wil je meer we­ten over He­ro Ba­by, kijk op on­ze web­si­te www.he­ro­ba­by.nl He­ro Ba­by Stan­daard 2 He­ro Ba­by Stan­daard 2 is een op­volg­melk ge­schikt voor ba­by?s van­af 6 maan­den. Het sluit per­fect aan op He­ro Ba­by Stan­daard 1 of in­dien je geen borst­voe­ding meer geeft. Groei en ont­wik­ke­ling Voor een goe­de ont­wik­ke­ling is de juis­te voe­ding erg be­lang­rijk. Daar­om be­vat He­ro Ba­by Stan­daard 2 voe­dings­stof­fen zo­als vi­ta­mi­ne D die bij­dra­gen aan de groei en ont­wik­ke­ling van je kind­je. Daar­naast be­vat He­ro Ba­by Stan­daard 2 bouw­stof­fen zo­als DHA/AA, voe­dings­ve­zels en nu­cle­o­ti­den. Voor ie­der kind­je de juis­te voe­ding Voor de mees­te kin­de­ren is He­ro Ba­by Stan­daard een uit­ste­ken­de voe­ding. Som­mi­ge kind­jes heb­ben ech­ter een spe­ci­fie­ke be­hoef­te. Daar­om heeft He­ro Ba­by een b. Draagt bij aan de groei en ont­wik­ke­ling van je kind­je. Be­stemd voor kin­de­ren tus­sen de 6-10 maan­den ?Van­af 6 maan­den kun je He­ro Ba­by Stan­daard 2 ge­ven als on­der­deel van een ge­va­ri­eer­de voe­ding. ?He­ro Ba­by Stan­daard 2 is niet ge­schikt als voe­ding voor ba­by?s jon­ger dan 6 maan­den. ?Vraag je con­sul­ta­tie­bu­reau om ad­vies voor je over­gaat op fles­voe­ding. ?Volg al­tijd het be­rei­dings­ad­vies zo­als ver­meld op de­ze ver­pak­king. Aan on­juis­te be­rei­ding van de voe­ding zijn ri­si­co?s ver­bon­den. ?Ver­pakt on­der be­scher­men­de at­mos­feer. Be­vat bouw­stof­fen zo­als vi­ta­mi­ne D, DHA/AA, voe­dings­ve­zels en nu­cle­o­ti­den.

Inhoud en gewicht

800 Gram.

Ingrediënten

In­gre­di­ën­ten: Ma­ge­re melk, ge­de­mi­ne­ra­li­seer­de wei (melk), mal­todex­tri­ne, plant­aar­di­ge oli­ën (palm, raap­zaad (laag eru­ca­zuur), palm­pit, zon­ne­bloem, olie van Mor­tie­rel­la al­pi­na; be­vat emul­ga­tor: so­ja­le­ci­thi­ne), lac­to­se, ga­lac­to-oli­gos­a­cha­ri­den (GOS) (lac­to­se), cal­ci­um­fos­faat, ka­li­um­ci­traat, cal­ci­um­car­bo­naat, cho­li­ne­bi­tar­t­raat, mag­ne­si­um­chlo­ri­de, na­tri­um-L-as­cor­baat, vi­so­lie, na­tri­um­ci­traat, mag­ne­si­um­fos­faat, na­tri­um­chlo­ri­de, ka­li­um­chlo­ri­de, tau­ri­ne, ij­zer­sul­faat, cal­ci­um­hy­droxi­de, zink­sul­faat, cy­ti­di­ne-5′-mo­no­fos­faat (CMP), DL-al­fa-to­co­fery­la­ce­taat, di­na­tri­um-uri­di­ne-5′-mo­no­fos­faat (UMP), as­cor­byl­pal­mi­taat, ni­co­ti­na­mi­de, ade­no­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (AMP), di­na­tri­um-gu­a­no­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (GMP), cal­ci­um-D-pan­to­the­naat, di­na­tri­um-ino­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (IMP), ko­per­sul­faat, zuur­te­re­ge­laar (ci­troen­zuur), thi­a­mi­ne-wa­ter­stof­chlo­ri­de, re­ti­ny­la­ce­taat, man­gaan­sul­faat, ri­bo­fla­vi­ne, py­ri­doxi­ne-wa­ter­stof­chlo­ri­de, fo­li­um­zuur, fy­to­me­na­di­on, ka­li­um­jo­di­de, na­tri­um­se­le­niet, D-bi­o­ti­ne, cho­le­cal­ci­fe­rol, cya.

Allergie-informatie

Vis. Lac­to­se. Melk. So­ja.

Voedingswaarden

Per ADH*
* aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Energie 290 kJ
Energie 70 kcal
Vet 2,8 g
Waarvan verzadigd 1,2 g
Waarvan enkelvoudig onverzadigd 1,2 g
Waarvan meervoudig onverzadigd 0,44 g
Koolhydraten 9,2 g
Waarvan suikers 6,3 g
Lactose 5,8 g
Voedingsvezel 0,33 g

Extra informatie

Gewicht 985 g
Brand

custom contents goes here