Hero Baby 2 Standaard › Real Dutch Food

Zoeken

Je e-mail wordt gebruikt voor het opslaan van je bestelling en een verlaten winkelwagen mail / Your e-mail is used for saving your order and an abandoned shopping cart mail.

Hero Baby 1 standaard

Beschikbaarheid: Op voorraad

Sku: 158

985gr
800 gr
Hoeveelheid

16,99 (18,52 incl. BTW)

Categorieën : Babymelk

Productinformatie

Beschrijving

Zui­ge­lin­gen­melk. He­ro Ba­by Stan­daard 1. -Vol­le­di­ge zui­ge­lin­gen­voe­ding -Nieu­we naam, het­zelf­de re­cept Niets ver­an­dert, al­leen de naam Een nieu­we naam voor jouw ver­trouw­de pro­duct. De sa­men­stel­ling en kwa­li­teit blij­ven ge­woon het­zelf­de. Wil je meer we­ten over He­ro Ba­by, kijk op on­ze web­si­te www.he­ro­ba­by.nl He­ro Ba­by Stan­daard 1 He­ro Ba­by Stan­daard 1 is een vol­le­di­ge zui­ge­lin­gen­voe­ding ge­schikt voor ba­by?s van 0 tot 6 maan­den, in­dien je geen borst­voe­ding (meer) geeft of borst­voe­ding met fles­voe­ding gaat com­bi­ne­ren. Voor ie­der kind­je de juis­te voe­ding Voor de mees­te kin­de­ren is He­ro Ba­by Stan­daard een uit­ste­ken­de voe­ding. Som­mi­ge kind­jes heb­ben ech­ter een spe­ci­fie­ke be­hoef­te. Daar­om heeft He­ro Ba­by een breed as­sor­ti­ment aan fles­voe­ding ont­wik­keld. Zo heb­ben we voor ie­der kind­je de juis­te voe­ding. Kijk op www.he­ro­ba­by.nl voor een over­zicht van al on­ze pro­duc­ten of bel gra­tis met het He­ro Ba­by Voe­dings­kun­dig Team voor ad­vies: 0800-0227434. Be­stemd voor kin­de­ren tus­sen de 0-6 maan­den ?Borst­voe­ding is voor zui­ge­lin­gen de meest ge­schik­te voe­ding. ?He­ro Ba­by Stan­daard 1 is ge­schikt van­af de ge­boor­te. ?Over­leg met je arts of con­sul­ta­tie­bu­reau voor­dat je He­ro Ba­by Stan­daard 1 gaat ge­brui­ken. ?Volg al­tijd het be­rei­dings­ad­vies zo­als ver­meld op de­ze ver­pak­king. Aan on­juis­te be­rei­ding van de voe­ding zijn ri­si­co?s ver­bon­den. ?Ver­pakt on­der be­scher­men­de at­mos­feer. DHA/AA. GOS. NU­CLE­OTI­DEN.

Inhoud en gewicht

800 Gram.

Ingrediënten

In­gre­di­ën­ten: Ma­ge­re melk, ge­de­mi­ne­ra­li­seer­de wei (melk), plant­aar­di­ge oli­ën (palm, raap­zaad (laag eru­ca­zuur), palm­pit, zon­ne­bloem, olie van Mor­tie­rel­la al­pi­na; be­vat emul­ga­tor: so­ja­le­ci­thi­ne), lac­to­se, ga­lac­to-oli­gos­a­cha­ri­den (GOS) (lac­to­se), mal­todex­tri­ne, wei-ei­wit­con­cen­traat, ka­li­um­ci­traat, cal­ci­um­car­bo­naat, vi­so­lie, mag­ne­si­um­chlo­ri­de, na­tri­um-L-as­cor­baat, na­tri­um­ci­traat, cal­ci­um­fos­faat, cho­li­ne­bi­tar­t­raat, na­tri­um­chlo­ri­de, ka­li­um­chlo­ri­de, tau­ri­ne, ij­zer­sul­faat, cal­ci­um­hy­droxi­de, zink­sul­faat, cy­ti­di­ne-5′-mo­no­fos­faat (CMP), DL-al­fa-to­co­fery­la­ce­taat, as­cor­byl­pal­mi­taat, di­na­tri­um-uri­di­ne-5′-mo­no­fos­faat (UMP), ni­co­ti­na­mi­de, ade­no­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (AMP), di­na­tri­um-gu­a­no­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (GMP), cal­ci­um-D-pan­to­the­naat, di­na­tri­um-ino­si­ne-5′-mo­no­fos­faat (IMP), ko­per­sul­faat, zuur­te­re­ge­laar (ci­troen­zuur), re­ti­ny­la­ce­taat, thi­a­mi­ne-wa­ter­stof­chlo­ri­de, py­ri­doxi­ne-wa­ter­stof­chlo­ri­de, man­gaan­sul­faat, fo­li­um­zuur, ka­li­um­jo­di­de, fy­to­me­na­di­on, na­tri­um­se­le­niet, D-bi­o­ti­ne, cho­le­cal­ci­fe­rol.

Allergie-informatie

Vis. Lac­to­se. Melk. So­ja.

Voedingswaarden

  Per ADH*
* aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Energie 277 kJ  
Energie 66 kcal  
Vet 3,5 g  
Waarvan verzadigd 1,5 g  
Waarvan enkelvoudig onverzadigd 1,5 g  
Waarvan meervoudig onverzadigd 0,55 g  
Koolhydraten 7,2 g  
Waarvan suikers 6,6 g  
Lactose 6,2 g  
Voedingsvezel 0,3 g  

Extra informatie

Gewicht 985 g
Brand

custom contents goes here