Privacybeleid | Real Dutch Food

Bij Real Dutch Food doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Real Dutch Food van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je via e-mail een bestelling plaatst).

Real Dutch Food, gevestigd aan de Ezelvense Akkers 41, 5022 PM te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Realdutchfood.com
Ezelvense Akkers 41

5022 PM TIlburg

Voor vragen over uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Aschwin van Fessem. Hij is te bereiken via info@realdutchfood.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Real Dutch Food verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (als u deze vrijwillig hebt verstrekt)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (via onze betaalprovider)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@realdutchfood.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Real Dutch Food verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (grondslag: overeenkomst (klanten) of toestemming)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • Real Dutch Food analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (grondslag: toestemming).
 • Real Dutch Food verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Real Dutch Food neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Real Dutch Food) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding)
 • E-mailadres: zo lang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich hiervoor afmeldt blijft uw e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma, zodat we u niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wilt u volledig verwijderd worden, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Real Dutch Food verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Real Dutch Food blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Real Dutch Food soms uw persoonsgegevens aan andere derden voor marketinggerelateerde activiteiten. Het betreft dan alleen gegevens die via cookies worden doorgestuurd. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Om welke cookies het gaat kunt u zien in onze cookieverklaring. U kunt hier ook uw voorkeuren wijzigen. Verder word je E-mailadres naar Mailchimp in de USA verzonden voor  mailing en marketing doeleinden. Je kunt je hiervoor ook uitschrijven zodat je geen mailings meer krijgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Real Dutch Food gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Real Dutch Food gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Een overzicht van onze cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Real Dutch Food en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@realdutchfood.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Real Dutch Food wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Real Dutch Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@realdutchfood.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2019.